Öğretmenlere yönelik “Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji” Sertifika Programı

imagesB71LUKWS

Genetik ve moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler günümüzde baş döndürücü hızla devam ediyor. Bu bilim dalları, çok sayıda canlının genetik şifresinin çözülmesi ile birlikte temel biyolojiden klinik ve biyoteknolojiye kadar geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmakta. Moleküler biyoloji tıbbı, ziraati, hayvancılığı, bilgi teknolojilerini ve çeşitli mühendislik bilimlerini yönlendirir bir hale geldi. Tüm bu gelişmeler ışığında;

4-5-6 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde bir SERTİFİKA PROGRAMI gerçekleştirilecek. Bu program, ilerinin akademisyenlerini yetiştiren Fen Bilgisi ve Biyoloji öğretmenlerimiz için kaçırılmaz bir fırsat.

PROGRAMDAN BAZI BAŞLIKLAR
Gen teknolojileri ve gen klonlaması
Genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin gelişimi
Etik sosyal ve yasal düzenlemeler
Tedavi edici proteinlerin (aşı, insülin vb.) üretimi
DNA parmakizi uygulamaları ve hastalık tanısında gen teknolojileri
Gen tedavisi ve uygulamaları
Genetik danışmanlık
Bitkilerde ıslah çalışmalarında gen teknolojileri,
Bitkilere gen transfer yöntemleri
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO’lar),
GDO’ların insan, hayvan, çevre ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri
Biyogüvenlik
Hayvan ıslahında gen teknolojileri
In vitro fertilizasyon,
Kök hücre tedavisi
Kanser tedavisi
İnsan Genom Projesi
Omik teknolojileri: genomik, transkriptomik, proteomik
Biyoinformatik,
Sistem biyoloji ve sentetik biyoloji kavramları

KİMLER KATILABİLİR
Devlet ve Özel okullarda görevli (orta öğretim ve lise) Fen Bilgisi ve Biyoloji öğretmenleri

BAŞVURU İÇİN
http://sem.istanbul.edu.tr/?page_id=9312

Bir Sempozyum’un ardından

BİYOGEM olarak düzenlediğimiz “Genom Varyasyonları: Uygulama ve Veri Analizleri” Sempozyumu 14-15 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi. Açılışımıza gelerek bizi onurlandıran İstanbul Üniversitesi Rektörü sayın hocamız Prof. Dr. Yunus Söylet konuşmasında günümüzde artan verilerin analizinin önemine vurgu yapmıştı. Toplantı boyunca bazı konuşmacılar tarafından da dile getirilen verilerdeki bu artış günümüz yaşam bilimlerinin en önemli sorunlarından birini oluşturuyor.

Prof. Dr. Hilal Özdağ (Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü)

Prof. Dr. Hilal Özdağ (Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü)

Toplantı boyunca soluksuz izlediğim konuşmacılar kendi alanlarında veri toplama ve analizlerine ilişkin çok önemli bulguları sunarlarken, bu verilerin ulusal ve uluslararası boyutta nasıl paylaşılacağı, veritabanlarının önemi ve etik konular (hastalardan gelen bulguların paylaşımı vb) sık sık tartışıldı. Ülkemizde tıp alanında bazı düzenlemelerin ve veri paylaşımının eksiklerini gördük. Diğer yandan Türkiye’de tıpta, endüstriyel üretimde ve tüm genom dizilemede yaşanan gelişmeler bizi sevindirdi. Özellikle genç araştırmacıların çalışmaları ve uluslar arası alandaki işbirliği olanakları umudumuzu arttırıyor.

Dr. Murat Yaylaoğlu (Genentech, ABD)

Dr. Murat Yaylaoğlu (Genentech, ABD)

Prof. Dr. Şule Arı, Prof. Dr. Yunus Söylet

Prof. Dr. Şule Arı, Prof. Dr. Yunus Söylet

Prof. Dr. Filiz Gürel

Prof. Dr. Filiz Gürel

Genom Varyasyonları Sempozyumu’na doğru geri sayım

Sunu1

Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOGEM) olarak 15-16 Eylül 2014 tarihlerinde düzenleyeceğimiz “GENOM VARYASYONLARI: Uygulama ve Veri Analizleri” Sempozyumuna haftalar kaldı. Son yıllarda gittikçe popüler olan biyoinformatiğin farklı alanlarına katkısının ele alınacağı toplantıya ülkemizden ve yurtdışından çok değerli konuşmacılar katılacak. Bunlardan biri dünyadaki ilk genetik mühendisliği şirketi olan GENENTECH (San Francisco /ABD)’den parlak bir bilim insanı olan Doç. Dr. Murat Yaylaoğlu. Yaylaoğlu, doktorası sırasında gen anlatımının beyin dokusu üzerinde gösterilmesini sağlayan robotik bir sistem geliştirmiş. Bu robotik sistem aracılığıyla fare embriyo dokularında büyüme faktörlerinin ve reseptörlerinin anlatım profilleri gösterilebiliyor (yayın için tıklayınız). Bu tür profiller erken gelişim sırasında çalışan genlerin belirlenerek hücresel süreçlere ilişkin yeni bilgilerin eldesinde büyük önem taşıyor. Yaylaoğlu sempozyumda “Genome wide gene expression, to the discovery of regulatory elements, the impact of robotics on biology” başlıklı bir konuşma yapacak.

Fen Fakültesi Cemil Bilsel salonunda gerçekleştirilecek toplantı matematiksel biyoloji, biyoinformatik ve sistem biyolojisine ilgi duyanlar için kaçırılmaz bir fırsat. Ayrıca Sempozyuma dinleyici olarak katılanlara sertifika verilecek. Bilgi için: http://biyogem.istanbul.edu.tr/

imagesTFOLRLCM

“Genom Varyasyonları: Uygulama ve Veri Analizleri Sempozyumu”

Tarih: 15-16 Eylül 2014

Yer: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program: http://biyogem.istanbul.edu.tr/?p=6770

Sempozyum Konuları: Yeni Nesil Dizileme, Protein Biyoinformatiği, Robotik, Klinikte Allelik Varyasyon, Epigenetik, Transkriptomik, Polimorfizm ve Markır Teknolojisi

Konaklama Olanakları: http://biyogem.istanbul.edu.tr/?p=6770

Genom Varyasyonları: Uygulama ve Veri Analizleri Sempozyumu

bioinformatics

Tıpta, Ziraatte, Gıda’da, Biyoteknoloji’de, kısacası yaşam bilimlerinin her alanında gittikçe yaygınlaşan BİYOİNFORMATİK ve DİZİ ANALİZLERİ’ni ulusal ve ulusal arası düzeyde tanınmış uzmanlardan dinlemek istermisiniz?

Yeni Nesil Dizileme, Protein Biyoinformatiği, Robotik, Klinikte Allelik Varyasyon ve Epigenetik varyasyonlar sempozyumun öne çıkan konuları arasında.

Bu çok önemli alanlarda bir araya gelmek amacıyla 15-16 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde buluşacağız.

Sempozyum’un Tanıtım Yazısı ve İletişim :

Günümüzde yaşam bilimlerinde ve moleküler biyolojideki hızlı veri birikimi, bulguların analizinde matematiksel yaklaşımların kullanımını artırmıştır.

Genom varyasyonlarına dayalı olarak, bu yaklaşımın artan şekildeki uygulamaları, temel biyolojiden klinik ve biyoteknolojiye kadar geniş bir yelpazede yeni bilgi üretimi ve ürüne dönüşüm için modern araçlar olarak dikkat çekmektedir. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji ile ilişkili farklı disiplinler arasında köprü kurma görevini üstlenen BİYOGEM tarafından dizileme teknolojileri, biyoinformatik ve veri analizini kullanan, genetik varyasyon üzerinde çalışan tüm araştırmacılar için, 15-16 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak bu sempozyumun önemli bir fırsat olacağını düşünmekteyiz.

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Şule Arı

Sempozyum Bilimsel Sekreteri
Prof. Dr. Filiz Gürel

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi ve katılmak için:

http://biyogem.istanbul.edu.tr/?p=6770