imagesB71LUKWS

Genetik ve moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler günümüzde baş döndürücü hızla devam ediyor. Bu bilim dalları, çok sayıda canlının genetik şifresinin çözülmesi ile birlikte temel biyolojiden klinik ve biyoteknolojiye kadar geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmakta. Moleküler biyoloji tıbbı, ziraati, hayvancılığı, bilgi teknolojilerini ve çeşitli mühendislik bilimlerini yönlendirir bir hale geldi. Tüm bu gelişmeler ışığında;

4-5-6 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde bir SERTİFİKA PROGRAMI gerçekleştirilecek. Bu program, ilerinin akademisyenlerini yetiştiren Fen Bilgisi ve Biyoloji öğretmenlerimiz için kaçırılmaz bir fırsat.

PROGRAMDAN BAZI BAŞLIKLAR
Gen teknolojileri ve gen klonlaması
Genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin gelişimi
Etik sosyal ve yasal düzenlemeler
Tedavi edici proteinlerin (aşı, insülin vb.) üretimi
DNA parmakizi uygulamaları ve hastalık tanısında gen teknolojileri
Gen tedavisi ve uygulamaları
Genetik danışmanlık
Bitkilerde ıslah çalışmalarında gen teknolojileri,
Bitkilere gen transfer yöntemleri
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO’lar),
GDO’ların insan, hayvan, çevre ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri
Biyogüvenlik
Hayvan ıslahında gen teknolojileri
In vitro fertilizasyon,
Kök hücre tedavisi
Kanser tedavisi
İnsan Genom Projesi
Omik teknolojileri: genomik, transkriptomik, proteomik
Biyoinformatik,
Sistem biyoloji ve sentetik biyoloji kavramları

KİMLER KATILABİLİR
Devlet ve Özel okullarda görevli (orta öğretim ve lise) Fen Bilgisi ve Biyoloji öğretmenleri

BAŞVURU İÇİN
http://sem.istanbul.edu.tr/?page_id=9312

Advertisements