bioinformatics

Tıpta, Ziraatte, Gıda’da, Biyoteknoloji’de, kısacası yaşam bilimlerinin her alanında gittikçe yaygınlaşan BİYOİNFORMATİK ve DİZİ ANALİZLERİ’ni ulusal ve ulusal arası düzeyde tanınmış uzmanlardan dinlemek istermisiniz?

Yeni Nesil Dizileme, Protein Biyoinformatiği, Robotik, Klinikte Allelik Varyasyon ve Epigenetik varyasyonlar sempozyumun öne çıkan konuları arasında.

Bu çok önemli alanlarda bir araya gelmek amacıyla 15-16 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde buluşacağız.

Sempozyum’un Tanıtım Yazısı ve İletişim :

Günümüzde yaşam bilimlerinde ve moleküler biyolojideki hızlı veri birikimi, bulguların analizinde matematiksel yaklaşımların kullanımını artırmıştır.

Genom varyasyonlarına dayalı olarak, bu yaklaşımın artan şekildeki uygulamaları, temel biyolojiden klinik ve biyoteknolojiye kadar geniş bir yelpazede yeni bilgi üretimi ve ürüne dönüşüm için modern araçlar olarak dikkat çekmektedir. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji ile ilişkili farklı disiplinler arasında köprü kurma görevini üstlenen BİYOGEM tarafından dizileme teknolojileri, biyoinformatik ve veri analizini kullanan, genetik varyasyon üzerinde çalışan tüm araştırmacılar için, 15-16 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak bu sempozyumun önemli bir fırsat olacağını düşünmekteyiz.

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Şule Arı

Sempozyum Bilimsel Sekreteri
Prof. Dr. Filiz Gürel

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi ve katılmak için:

http://biyogem.istanbul.edu.tr/?p=6770

Advertisements