mg19926631_500-1_220Yaşamımız  genomumuza bağlı,  ancak tümüne değil. Hollanda Radbound Universitesi’nde yapılan  bir çalışmada insan genomunun “junk” dediğimiz kısımlarıyla çalışılarak hayati önem taşıyan minimal genom miktarı tahmin edilmeye çalışılmış. 600 sağlıklı öğrencinin genomu incelenmiş ve ortalama  10.000 baz çiftlik kısmın bazı öğrencilerde bulunmadığı ortaya çıkmış. Bu genomlar arasında  yaklaşık %0.2’lik bir kısma tekabül ediyor.

Delesyonların (DNA kaybı)  üçde ikisinden fazlası birden fazla kişide var, üstelik bunlar 40’a yakın genin içinde gerçekleşmiş. Bu genler genelde bağışıklık sistemi, koku ve diğer duyularla ilgili genler.

Peki, DNA’nın “gerekli” olmayan kısımları varsa neden bunlara sahibiz?  Joris Veltman, bu bölgelerin önceden gerekli olup sonradan önemli olmaktan çıkmış olabileceğini söylüyor, yaşamda kalabilmek için farklı yeteneklerin gelişmesi bir neden olabilir, yada genomun başka bir bölgesindeki evrimleşen diğer genler aynı işi üstlenmeye başlamış olabilirler.

Konuyu destekleyen diğer  bir sonuç ise Cambridge’deki Sanger Enstitüsü’nden geliyor, bozulmuş genleri tarayan araştırıcılar 200 genden birinin artık “işlevsel” olmadığını buldular. Hangi genin etnik gruplar arasında işlevsiz olup olmadığı sıradaki araştırma konusu.

Advertisements