DNA’nın metilasyonu gen anlatımını kontrol eden  hücresel bir epigenetik programdır. Kanserleşmenin erken evresinde metillenme paterninin değişiklik gösterdiğinin anlaşılması kanser araştırmalarında önemli bir aşama olmuştur. Kanserin erken teşhisi  genomdaki metilsitozin dağılımı saptanarak yapılabilir mi? Bu metilsitozinleri saptamada eş zamanlı high-throughput analizler ile tüm genom taraması yapılabilmiştir. Dolayısıyla DNA mikroararyleri (Oligonükleotit microararyler, BAC arrayleri) tümör epigenetiğinde de  kullanılmaya başlanmıştır.

Daha spesifik olarak yakın gelecekte farklı kanser türlerinde epigenetik markırlar kullanılabilecek. Örneğin yaygın bir kanser türü olan meme kanserinde 7 gende anormal epigenetik değişimler saptanmıştır. Bu genler: SEMA6B, BIN1, VCPIP1, LAMC3, KCNH2, CACNG4 ve PSMF1 genleri . SEMA6B’de %38, BIN1’de %18, LAMC3’de %8 oranlarında metilasyon belirlenmiştir. Bu genler normal meme dokusunda metile durumda değildirler. SEMA6B ve LAMC3  meme kanseri teşhisinde  kullanılabilecek  biyomarkırlara aday genlerdir.     

Advertisements