National Center for Biotechnology Information. Bu sayfa, ABD’nin en büyük tıp kitaplığı  olan NLM’nin (National Library of Medicine) bir kolu olarak 1988’de Maryland’da kuruldu. Halen web’e dayalı en önemli biyolojik veritabanıdır. Bir çok genom dizilerini ve PubMed olarak bilinen biyomedikal ve biyoteknoloji ilişkili araştırma makalelerini kapsar. Bunun yanısıra  Molecular Biology of the Cell, Genetics ve Biochemistry gibi kitapların (en son baktığımda 65 kitap vardı) tüm içeriğini –ücretsiz olarak- sunmaktadır. Biyoinformatikde önemli yer tutan BLAST dizi eşleştirme programı ile eldeki DNA dizisi, ayrıntılı analiz edilebilir. Entrez çapraz veritabanları sayfası iyi bir başlangıç.

Advertisements