First meeting of Green Biotechnology was held in Gebze (21-23 September 2015)

 

 Our first meeting on Green Biotechnology (Workshop) was organized by the collaboration of Gebze Technical University, Marmara University and Istanbul University (Research and Application Center for Genetic Engineering and Biotechnology-BIYOGEM) in Bayramoğlu Resort Hotel, a very peaceful resort close to Istanbul.

We hosted valuable scientists from abroad including Dr. Yinong Yang (PennState Univ), Dr. Bart Panis, Dr. Sebastien Carpentier (KU Leuven, Belgium) and Dr. Daniele Rosellini (Perugia University), and from Turkey;  Dr. Ekrem Gürel, Dr. Ahu Altınkut-Uncuoğlu, Dr. Özer Elibüyük, Dr. Yelda Ö. Tokatlı (Main organizer), Dr. Engin Tilkat, Dr. Yıldız Aydın, Dr. Tuba Bayramoğlu, Dr. Haluk Görgün and other valuable speakers.

This meeting was a good chance to get together and talk about what we are doing on plant biotechnology and on related sciences, also what are the recent developments in the area. As a member of organizing comitee, i thank all people: invited speakers, young students in organizing comittee, and especially graduate students participated with their posters to the meeting.  We will meet again in Muğla (2017).

IMG_3899

Ahu Altınkut-Uncuoğlu, Filiz Gürel, Yelda Özden Tokatlı

 

image6

Dr. Daniele Rosellini (Perugia Univ.)

IMG_3903

Thanks young people in the Organising Comittee

IMG_3904 IMG_3905 IMG_3906 IMG_3907

IMG_3901

 

 

BOTANY 2015 Kongresi’nden izlenimler

“Toplum için Bilim ve Bitkiler” sloganıyla yola çıkılan toplantı, 14 kadar önemli derneğin sponsorluğunda 25-29 Temmuz 2015 tarihlerinde Edmonton (Alberta, Kanada)’da düzenlendi. Bu dernekler arasında, Amerikan Botanik Derneği, Plant Canada, Kanada Botanik Birliği, Kanada Tarım Derneği gibi birçok kuruluş bulunmaktaydı. 2000’in üzerinde ağırlıklı olarak Amerikan ve Kanada vatandaşı, bilim insanının katılımıyla gerçekleşen toplantıda bitki bilimlerindeki son gelişmeler ele alındı, sunuldu, tartışıldı. Grubumuz adına bende kongreye “Allelic diversity in Hordeum spontaneum at the Dhn3 locus: a major dehydration stress-inducible gene in barley” başlıklı çalışmamızla (poster) katıldım. Toplantı bitki sistematiği, taksonomisi ve filogenisi ile uğraşanlar için kaçırılmaz bir fırsattı. Ayrıca, küresel iklim değişimi ve abiyotik stres toleransına ayrılan üç oturumda son derece ilginç çalışmalar seçilmişti. İşte, Dr. Geoffrey Wasteneys’in açılışını yaptığı bir oturumdan bazı konuşmalar:

-Geoffrey Wasteneys: Plant Resilience to Climate Challenges

– Cutler Sean: Chemical Control of Plant Water Consumption

-Janz Dennis; Wood production under drought stress

-Sona Pandey: PLDα1 is a key component and regulator of G-protein mediated ABA signaling

-Abel Rosado: Membrane Contact Sites Plants: Maintaining cellular stability against environmental stresses

-Danille Way: Will climate change exacerbate or mitigate plant drought stress?

Sonuç olarak, bitkileri merkezine alan böyle büyük konferansların ülkemizde de düzenlenmesini ümit ediyoruz. Umarım 21-23 Eylül 2015’de Bayramoğlu’nda gerçekleştireceğimiz “Green Biotechnology” toplantısı konuyla ilgilenenleri bir araya getirmesi bakımından güzel bir basamak olur. Görüşmek üzere.

IMG_3347

IMG_3363

IMG_3359

Kuraklık ve Bitkisel Üretim (1)

2014 Yılında yayımlanan IPCC (Intergovermental Panel for Climate Change) final raporunun özetinde şu maddeler var: İklim üzerinde insan aktivitelerinin etkisi artık gözlenebilir bir hal almıştır, sera gazlarının emisyon dereceleri had safhadadır ve iklim değişimleri artık insan ve diğer doğal sistemleri daha fazla etkileyecektir (1)  (Bu aynı zamanda genetik çeşitliliğin azalması anlamına geliyor). İklimsel ısınma 1950’lerden beri dengesiz biçimde devam etmekte, atmosfer ve okyanus yüzeyi ısınmakta, kar ve buz tabakaları azalmakta, deniz seviyesi yükselmektedir.

Gelelim kuraklığa. Hiç şüphesiz kuraklık göreceli bir kavramdır. Çiftçiye göre kuraklık toprağın kuruması sonucu ürün alamamak ise ekonomiste göre su kaynaklarındaki azalma sonucu ekonominin olumsuz yönde etkilenmesidir.  “Meterolojik” kuraklık atmosferik şartlar nedeniyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak kuraklığın gelişmesidir. Bölgeden bölgeye değişen bir durumdur ve yağışlı gün sayısının belli eşik değerlerin altına düşmesi gibi ölçütlerle değerlendirilir. “Hidrolojik kuraklık” ise  yağışlara bağlı olarak su kaynaklarında ki azalmadır ki nehir akımları ve göllerdeki su seviyesinin düşmesi gibi belirtilerle ortaya çıkar. O nedenledir ki özellikle Türkiye gibi yarı-kurak coğrafyalarda  su kaynaklarının yönetimi çok önemlidir. “Tarımsal kuraklık” ise yağış azalması, şiddetli fakat az sıklıktaki yağış, veya ısının da artışıyla gerçekleşen buharlaşma sonucu toprağın kuruması anlamına gelir (Bot ve Benites, 2005). Sonuç olarak tüm kuraklık tiplerinde temel faktörün “yağış” olduğunu görürüz. Cramer (2011), tarımsal arazilerdeki kurumanın, küresel ısınmanın ve su kaynaklarının kötü idaresinin yakın gelecekte gıda üretimini azaltacağını öngörmektedir.

Uzun bir süredir, bitki genetikçileri bitkilerin kurağa nasıl dayandıklarını, özelikle çok az su bulunan ortamlarda bazı türlerin nasıl canlı kalabildiğini derinlemesine araştırıyor. Bu araştırmalar, bitkilerin kuraklık ve tuzluluk hatta ısıya karşı bazı hücresel proteinler ürettiğini ve bu şekilde adaptasyon sağladığını göstermiştir.

Son 10 yıldır bu çalışmaların ivmesi son derece artmıştır ki her yıl yüzlerce yayın basılmakta ve kuraklık ve tuz dayanıklılığının tüm genetik bileşenleri tek tek ortaya çıkarılmaktadır. Özellikle moleküler genetik bilimindeki mikroarray ve RNA-Seq gibi yöntemlerin gelişmesiyle, kuraklığa maruz bırakılan bir bitki ile normal şartlardaki bitkiyi, ürettiği tüm genetik belirleyiciler (transkript) bakımından karşılaştırmak olanaklı hale gelmiştir. Örneğin tuza dayanıklılığın büyük ölçüde, hücre zarlarında Na+ iyonunun atılımını sağlayan pompaların etkinliğiyle bağlantısı olduğu bilinmektedir. Bu genlerin daha fazla çalıştığı “transgenik” (toplumda GDO olarak bilinen) bitkilerde tuza dayanıklılık artmıştır.  Genetik mühendisliği ile bazı kilit proteinlerin hücrede artırılması ve bu şekilde kuraklığa dayanıklı bitkilerin elde edilebileceği yönünde çok sayıda araştırma vardır. Diğer yandan, kuraklık ve ısı gibi faktörlere bitkilerin verdiği yanıtların sadece onların genetik yapısı ile ilgili olmayıp, farklı çevresel etkilerden bağımsız düşünülemeyeceği bir gerçektir.  Toprak yapısı, coğrafya, yükseklik, fotoperiyod gibi bir çok faktör bitki gelişimini etkiler.  Bugün, abiyotik stres adını verdiğimiz bu koşullara karşı bitkilerin tek bir gen ile değil,  çok sayıda gen ile yanıt verdiğini söyleyebiliyoruz. Bu son iki saptama konunun çalışılmasındaki güçlükleri ortaya seriyor.

Aşağıdaki şekil genel olarak kuraklığa dayanıklılığın bitki genetiğinde hangi yaklaşımlarla araştırıldığını özetlemektedir.

Sonuç olarak,  kuraklık sonucu bitkisel üretimdeki azalmaya karşı önemli çarelerden birinin bitki genetik mühendisliği ile üretilecek yeni varyeteler olacağını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda genetik olarak üstün varyetelerin tarla denemelerine başlandığını hatırlatmakta yarar var (Schilling ve diğ. 2014). Bu konunun derinlemesine anlaşılmasında “omics” adı verilen teknolojilerin ve bunların bitki genetiğine entegrasyonunun büyük önemi bulunmakta.

  1. IPCC SPM
  2. Bot A, Benites J (2005) The importance of soil organic matter, key to drought-resistant soil and sustained food production,  FAO Soils Bulletin, Rome.
  3. Cramer, G. R.; Urano, K.; Delrot, S.; Pezzotti, M.; Shinozaki, K., Effects of abiotic stress on plants: a systems biology perspective. Bmc Plant Biology 2011, 11
  4. Schilling RK, Marschner P, Shavrukov Y et al (2014) Expression of the Arabidopsis vacuolar H+-pyrophosphatase gene (AVP1) improves the shoot biomass of transgenic barley and increases grain yield in a saline field. Plant Biotechnol J 12:378–386.

slayt1

Green Biotechnology – 21-23 Eylül 2015, International Workshop in Bayramoğlu Resort Hotel

green biotechnology poster
Hot Topics:
– Genome editing
– OMICs technologies
– Selection of transgenics
– Assocciation mapping in plants
– Bioreactor-based mass propagation
– Cryopreservation
– Synthetic seed production
– Haploid plant production
– Anti-cancer agents production
– Plant viral diseases
– Endophytes in plant biotechnology
– Nutrient removal and greenhouse gas mitigation
Organizing Committee:
Assoc. Prof. Yelda ÖZDEN ÇIFTÇI
Prof. Ahu ALTINKUT UNCUOGLU
Prof. Filiz GÜREL

Link: http://www.greenbiotechnology2015.org/